All waiata

There’s lots of ways to find waiata on this site: you can use the search box, click on tags to find related songs, or browse the categories. But if you already know the name of the song you want, the easiest way is to just click on the links below.

A tīhei mauri ora
Akohia te reo Māori
Aku raukura (hurihuri noa)
Anei he rau harakeke
Anei rā Te Upoko o Te Ika
Arohaina mai
Aue te aroha

Ehara i te mea
E hoki mai rā (ka pīoioi)
E Ipo
E kore au e ngaro
E kore e ngaro te reo rangatira
E kore te aroha
E minaka ana
E ngā iwi o te motu nei
E noho Tūheitia
E Papa waiari
E pari rā
E pihi ai te ao mārama
E rere
E rere taku poi
E Rima e
E rongo ana koe
E taku whare
E te Ariki
E te Atua
E te Hokowhitu a Tū
E toru ngā mea

Haere hīkoi haere
Haere mai
Haere mai, nau mai rā
Haere rā e hine
Haruru ana
Haumia, Haumia, Haumia-tiketike
Haumia-tiketike
He aha kei taku uma
He aha rā tēnei kaupeka
He Hōnore
He Hōnore (Te Ataarangi)
Hei konei rā
He iti te kupu
Hei whakarauora i te reo
He karere tēnei
Heke te ua
He kura whakatomo
He pikinga poupou e
He puru taitama
He putiputi koe
He roimata
He rourou mā koutou
He whakawhanaungatanga
Hiki haiki
Hine e hine
Hinemoana
Hitara waha huka
Hoea rā te waka nei
Hoki hoki tonu mai
Hokihoki tonu mai
Hoki mai e tama mā
Hutia te rito

Io mata ngaro
Io te wānanga
I runga o ngā puke
I tae mai

Ka mau te wehi (Ngā kīwaha)
Ka noho au
Ka pinea
Ka poipoia ahau
Karanga Aotearoa
Karanga e
Karangatia rā
Ka rewa te kohu
Ka tahuri au
Ka waiata ki a Maria
Kei hea taku reo
Kei raro i te moana
Kei runga te ngeru
Kei te areare mai
Kei whea rā te Atua
Kia hiko tonu
Kia tau
Kia tau te rangimārie
Ki ngā ringawera
Ki te haere atu koe
Kōrero parirau
Ko taku upoko
Kotahi kapua
Kotahi rākau
Ko Tangaroa
Ko te pū
Ko te rite i ahau
Kōtiro Māori
Kua hiki ngā rekereke
Kua rongorongo
Kua tae mai ahau
Kua tae mai nei mātou

Mahara
Māku e mihi atu
Māku rā pea
Manukura
Maranga Te Ataarangi e
Marie te pō
Matariki
Mā te kahukura
Mā te pēnei
Mau i te rihia
Maumahara noa
Me he manu rere
Me whakaiti
Motokā iti rawa e

Nā te kukune
Ngā aorangi
Ngā iwi e
Ngā iwi e (E I A I E)
Ngā kahoretanga
Ngā pūawai o Ngāpuhi
Ngā rori o Ruatoki
Ngā tūpou
Ngā Ture o Te Ataarangi
Ngā waka e whitu
Ngā whakamoemiti
Ngā whakamoemiti (ki a Io Matua te Kore)
Ngoi Ngoi
Nō reira tēnā rā koutou
Nuku Te Aio
Paikea
Pākēkē mai ō matimati
Pā mai tō reo aroha

Pāraerore
Piki mai kake mai rā
Piki me ngā heke
Pō atarau
Poi e
Pōkarekare ana
Pō mārie
Purata marama
Purea nei
Putiputi kāneihana e

Raukura (Ka pinea)
Rerenga wairua
Rona
Rongomai

Tahi nei taru kino
Tahu Pōtiki
Tai aroha
Taiapatia rā
Taku kaupoi
Taku manawa
Tama ngākau mārie
Tama tū tama ora
Tāne mahuta
Tangaroa
Tangohia ngā taonga
Tapatū
Tau ana
Taumarumaru ko te rā
Tauranga Moana
Tawatawa miromiro
Te Arawa Ngā Waru Pūmanawa
Te aroha
Te Ataarangi whānau whānui
Te Atua, tapu o ngā tapu
Te Aumangea
Te hokinga mai
Te Hurihanga o te Wai
Te Kaiwhakaora
Te marama i te pō
Te mātauranga o te Pākehā
Tēnā koutou
Tēnei au
Tēnei mātou
Te Ngao o te Wheiao
Te rā pōnana
Te reo karanga
Terina
Te Taonga
Te Taonga o Te Ataarangi
Te waonui-ā-Tāne ki Kapiti
Tīhei mauri ora
Tīhore mai te rangi
Tīramarama mai rā e
Tohorā nui
Tōia mai te waka nei
Tōku whaea
Tomo mai e tama mā
Toro atu, toro mai
Toro mai tō ringa
Tō waewae kei roto
Tūhonotia
Tuia
Tuia te here tangata
Tū mai rā
Tūmatauenga
Tūtira mai ngā iwi

Uia mai
Upoko pokohiwi

Wahine kopikopi
Waiata titi tōrea
Waiata tūpou
Wairua Tapu
Waka motokā
Whakaaria mai
Whakaatu mai te huarahi
Whakaoho wairua
Whakamanawa
Whakarongo
Whakarongo mokopuna
Whakataka te hau
Whakatau mai rā
Whiti ora ki te wheiao
Whiua ō ringa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s